SÚBORY COOKIES

Infrmácie o súboroch cookies a ich použití z našej strany.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú miniatúrne textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, tablete či mobilnom telefóne. NIE SÚ škodlivé pre Váš počítač alebo Vašu bezpečnosť a napriek nesprávnym výkladom nemajú nič spoločné s počítačovými vírusmi typu ‘Trójsky kôň’. Keď navštívite webstránku, súbory cookies umožnia stránke zapamätať si ako ste stránku použili vždy, keď sa na ňu vrátite, vďaka čomu získate oveľa lepšiu online službu. Ak chcete zistiť viac o súboroch cookies, online nájdete množstvo ďalších informácií.

Čo ak chcem mať povolovanie súborov cookies úplne pod kontrolou?

Ak si neželáte prijímať súbory cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, že Vás upozorní zakaždým, keď naň budú súbory cookies zaslané alebo ich môžete úplne odmietnuť. Taktiež môžete vymazať súbory cookies, ktoré Vám už boli zaslané.

Ako používame súbory cookies

Používame internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Google Analytics využíva súbory cookies, ktorých účelom je pomôcť analyzovať a vylepšiť spôsoby využitia internetovej stránky. Na tejto stránke používame identifikačné číslo používateľa IČ. Táto identifikácia, obyčajne Vaša IP adresa, slúži pre Google Analytics ako Vaše meno. Google prepojí Vaše prehliadanie internetu s Vaším IČ a vytvorí Váš profil. Google Analytics monitoruje Vaše aktivity anonymne na rôznych zariadeniach (na tablete, počítači, smartfóne, atď). Informácie získané prostredníctvom súborov cookies o použití stránky (vrátane Vašej IP adresy), budú odoslané spoločnosti Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na ohodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitami na stránke a všeobecným využívaním internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretej strane, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať Vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Google získava len Vaše identifikačné číslo a nie informácie, ktoré sú obsiahnuté vo Vašom vyššie uvedenom profile, či ďalšie osobné údaje o Vás. Prístup máme len k sumarizovanej verzii vytvoreného profilu. Nespájame žiadne ďalšie údaje, ktoré by mohli identifikovať Vašu osobu k profilu s konkrétnym identifikačným číslom. Používanie súborov cookies prostredníctvom identifikačného čísla môžete odmietnuť poslaním e-mailu na info@adminweb.sk.
Použitie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu Vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie. Ďalšie informácie o súboroch cookies sú k dispozícii na http://www.aboutcookies.org.

Dohoda s užívateľom

Tým, že používate našu webstránku, dávate súhlas s umiestnením súboru cookies na Vašom zariadení. Ak si zvolíte možnosť neprijímať súbory cookies, nevieme zaručiť, že Váš zážitok na stránke bude taký kvalitný, ako by bol inak.